Powered by TheAquaSoft


loading...

Comments

  1. Sami Akhtar
    Sami Akhtar
    11 months, 3 weeks ago

    Aap ne maulana ki sirf aik ya chand hi biyan sunne ke koshish ki hai. App maulana ki aur bhi biyan sune degar mauzu par. Allah hum sub ko samajhne ki aur amal karne ki taufeeq atta kare, AAMEEN. Ho sake to kuch waqt nikal kar kisi aalima ki majlish me chale jayen, bahut faida hoga.

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.